PRIVACYVERKLARING

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van¬†Praktijk Relatie | Praktijk voor relatietherapie Anna Asmus Klijn (hierna: ‚ÄúPraktijk Relatie,‚ÄĚ ‚Äúwij,‚ÄĚ ‚Äúons,‚ÄĚ of ‚Äúonze‚ÄĚ), een bedrijf gevestigd in¬†Woudrichem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer¬†89392469. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen met betrekking tot onze website www.praktijkrelatie.nl¬†(de ‚ÄúWebsite‚ÄĚ) en onze cli√ęnten en relaties. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze Website, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Website (‚ÄúGebruikers‚ÄĚ) en ook op de gegevens van onze cli√ęnten en relaties.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u een gebruiker van de site bent, verzamelen wij de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 • Naam
 • (E-mail)adres
 • Communicatie tussen¬†Praktijk Relatie en u (bijvoorbeeld dienstgerelateerde e-mails)
 • Telefoonnummer

Als u cli√ęnt bent van Praktijk Relatie, verzamelen wij de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 • Naam
 • (E-mail)adres
 • Communicatie tussen Praktijk¬†Relatie¬†en u (bijvoorbeeld dienstgerelateerde e-mails)
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Informatie betreffende de opdracht of therapie

Logbestandinformatie

Wij verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze Website bezoekt. Dit kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, de pagina’s die u bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s doorbrengt en andere statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van (of gaan gebruik maken van) analytische diensten van derden om het verkeer en de trends van de Website te meten. Deze tools verzamelen informatie die wordt verzonden door uw computer of andere apparaten naar onze Website, zoals bezochte webpagina‚Äôs en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‚Äėcookies‚Äô, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies verzamelen anonieme informatie over uw inloggegevens en surfgedrag. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw webbrowser om u te identificeren. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent door cookies uit te schakelen.

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle verzamelde informatie wordt gebruikt om onze Website en diensten te verbeteren en ondersteunen door:

 • De doeltreffendheid van de website te verbeteren en te testen
 • Het aantal bezoekers en het verkeer op de website in kaart te brengen
 • Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren
 • Nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen
 • U te informeren over de status van uw bestelling of verzoek om informatie
 • U te kunnen factureren
 • U deugdelijk te kunnen adviseren en therapie te kunnen geven
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Communicatie

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door op ‚Äėafmelden‚Äô in de e-mail te klikken of ons te laten weten dat u geen informatie meer wenst te ontvangen.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Bij verkoop, overdracht of reorganisatie van Praktijk Relatie, kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onderdeel zijn van de overgedragen zaken. De nieuwe eigenaar zal deze privacyverklaring moeten naleven.

Wettelijk verzoek en voorkoming van schade

Wij kunnen uw gegevens bewaren en delen als reactie op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) of wanneer wij denken dat dit nodig is om fraude of andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken, en om ons, u en anderen te beschermen.

Beveiliging en veiligheid

Praktijk Relatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hoewel wij ons best doen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen, kunnen wij niet garanderen dat informatie via de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd.

Internationale overdracht

Uw informatie kan worden overgedragen aan en bewaard op computers en/of servers buiten Nederland, waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

Bewaartermijn

Praktijk Relatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt. Voor fiscale doeleinden worden uw gegevens zeven jaar bewaard.

Inzage, correcties en recht van verzet

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn. Neem contact op met Praktijk¬†Relatie via [email protected].

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op deze andere websites en services.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Indien wij ontdekken dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, zullen wij deze gegevens verwijderen. Als u vermoedt dat uw kind persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via [email protected]

Wijzigingen

Praktijk Relatie kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of updaten. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen treden in werking zodra ze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Praktijk¬†Relatie via [email protected]

Locatie

Het bedrijf is gevestigd in Woudrichem NB.
Locatie & Contactinformatie

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.